Další příležitosti

Výročí vztahu

Odchod do důchodu

Text pozvánky na oslavu

Poetické okénko do novin či časopisu

Milostná poezie