Mikuláš, den poté

Včera chodil Mikuláš,
děti řekly: Co nám dáš?
Propadneme peklíčku,
když neřeknem básničku?