Vánoce ve vzduchu

Advent začal, advent začal,
nabízí se možnosti:
a) rozjímat, dát vodu na čaj
b) podlehnouti marnosti